Dodaj zdjęcie profilowe

avatarMagdalena

Kluczbork

Nowoczesne badania diagnostyczne na pomoc pacjentom z nowotworem

2014-07-29 15:06:41

Najpilniejsza potrzeba w walce z nowotworami w naszym kraju to łatwiejszy dostęp do specjalistycznej diagnostyki obrazowej, która umożliwia trafną kwalifikację oraz dokładne monitorowanie procesu leczniczego. Doktor nauk medycznych, Magdalena Górska-Chrząstek, specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej, wie jak ważna jest szybka i trafna diagnoza, która w efekcie przyspiesza terapię pacjentów, co jest niezwykle istotne dla osób z rozpoznaniem onkologicznym.

Jakie jest Pani doświadczenie w tego typu badaniach?
Od ponad 30 lat zajmuję się diagnostyką obrazową i wykonuję badania diagnostyczne z zakresu radiologii i medycyny nuklearnej. W tej chwili wykonuję dziennie około 12 wysokospecjalistycznych badań PET-TK i uważam, że jest to metoda, która w niektórych przypadkach nowotworów daje możliwość postawienia precyzyjnego rozpoznania w stopniu znacznie przewyższającym inne techniki obrazowania medycznego, co jest kluczowe w procesie leczenia, gdyż dokładna i wczesna diagnoza zwiększa szanse na wygranie z chorobą. Badania pozwalają na wykrycie zmian nowotworowych pierwotnych lub wznowy procesu dużo wcześniej, niż rezonans magnetyczny, czy tomografia komputerowa. Badając całe ciało pacjenta można precyzyjnie określić stopień zaawansowania choroby, ocenić charakter wykrytego guza, co na przykład w przypadku guza płuca umożliwia zróżnicowanie czy jest on łagodny, czy złośliwy. Badanie pod kontrolą PET znacznie ułatwia ocenę skuteczności stosowanego leczenia, na przykład w chemioterapii, czy radioterapii i pozwala na oszacowanie drobnych zmian lub ewentualną zmianę schematu leczenia. Dodatkowym atrybutem jest to, że badanie to nierzadko pozwala ograniczyć ilość inwazyjnych procedur diagnostycznych, zwiększając przez to komfort pacjenta w trakcie trudnego procesu chorobowego. PET-TK to jedyne narzędzie, które umożliwia rozpoznanie wczesnego nawrotu choroby nowotworowej, ocenę jej rzeczywistej rozległości i aktywności procesu nowotworowego. Dzięki czemu można lepiej dostosować zakres leczenia, celniej uderzyć w komórki rakowe i zaoszczędzić cierpień pacjentowi.

Czym różni się badanie PET od innych metod diagnozowania?
Komórki większości nowotworów charakteryzują się zwiększonym zapotrzebowaniem na niektóre związki chemiczne, na przykład glukozę czy aminokwasy. W badaniach PET wykorzystuje się ten fakt i podaje pacjentowi preparat zwany radiofarmaceutykiem, najczęściej jest to izotop promieniotwórczy 18F fluorodeoksyglukoza. Metabolizm fluorodeoksyglukozy jest identyczny z glukozą i dużo intensywniejszy w komórkach nowotworowych, niż w komórkach zdrowych. Preparat, zgromadzony w zwiększonej ilości w ogniskach chorobowych, dzięki izotopowi emituje promieniowanie rejestrowane przez detektory aparatury, a jednocześnie wykonywane badanie tomograficzne dokładnie obrazuje morfologię struktur ciała. Nałożenie uzyskanych w badaniu PET obrazów na obrazy tomografii rentgenowskiej pozwala precyzyjnie zlokalizować ogniska chorobowe. Wykorzystuje się to głównie w onkologii, a poza tym do badań mózgu, w diagnostyce schorzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroby Alzheimera i Parkinsona, do śledzenia metabolizmu mięśnia sercowego, schorzeń układu krążenia oraz stanów zapalnych niejasnego pochodzenia.

Jak wygląda badanie i jakie są do niego wskazania?
Pacjent do badania musi być przygotowany w odpowiedni sposób. Na 24 godziny przed badaniem nie może wykonywać ćwiczeń fizycznych, pić alkoholu i napojów zawierających kofeinę oraz jeść słodkich rzeczy. Jest to bardzo ważne, gdyż czynniki te mają znaczny wpływ na dokładność wyników badania. Około 6 godzin przed badaniem pacjent nie może jeść, ale powinien wypić dużą ilość niegazowanej wody mineralnej, minimum 0,5 l. Jeżeli pacjent choruje na cukrzycę, bardzo ważne jest aby poziom glikemii przed badaniem był wyrównany. Zbyt wysokie wartości glikemii są przyczyną powstania artefaktów, niejednokrotnie uniemożliwiają przeprowadzenie badania. Przed samym badaniem pacjent rozmawia z lekarzem, który przeprowadza wywiad lekarski i badanie fizykalne. Należy wziąć ze sobą wyniki wszystkich wykonanych badań obrazowych, badania histopatologicznego, kart z hospitalizacji, czyli wszystkie wyniki, które mogą mieć wpływ na właściwą interpretację badania. Im więcej lekarz uzyska informacji, tym wynik leczenia będzie bardziej pomocny w dalszej diagnostyce. Następnym krokiem jest wizyta u pielęgniarki, która zakłada wkłucie dożylne i podaje pacjentowi do krwioobiegu przygotowany preparat. Po jego podaniu pacjent odpoczywa w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, a w trakcie godzinnego odpoczynku preparat jest rozprowadzany po organizmie i gromadzi się w ogniskach chorobowych. Następnie wykonywane jest zasadnicze badanie, które trwa około 30 minut. Pacjent udaje się do pomieszczenia z aparaturą do badań, kładzie się na specjalnym ruchomym stole, który przesuwa się przez pierścień tomografu. Na całość procedury należy zarezerwować sobie około 3 godziny.

Czy jest to badanie inwazyjne i jakie są do niego przeciwwskazania?
Badanie nie jest inwazyjne, jest zupełnie bezbolesne i bezpieczne. Są pewne ograniczenia co do terminu jego wykonania. Nie należy przeprowadzać go bezpośrednio lub w trakcie radioterapii, chemioterapii, po badaniach endoskopowych, po operacjach, czy po biopsjach. Oczywiście z wyjątkiem indywidualnych przypadków zgodnie z zaleceniem lekarza. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania jest ciąża lub karmienie piersią. Po wykonanym badaniu należy zwiększyć ilość spożywanych płynów w celu zwiększenia diurezy i szybszego wypłukania podanego preparatu, przez około 6 godzin należy wstrzymać się od bliższego kontaktu z dziećmi i kobietami w ciąży.

Jak dostać się na badanie?
Na badania PET-TK kierują pacjentów specjaliści onkologii oraz innych dziedzin na przykład pulmonolodzy, czy laryngolodzy. Najczęściej wykonywanym badaniem jest ocena złośliwości guza płuca. Najpierw należy uzyskać skierowanie na badanie od lekarza prowadzącego. Następnie pacjent przychodzi ze skierowaniem do placówki, która współpracuje z NFZ i zapisuje się do kolejki. Każde skierowanie podlega wtedy procesowi wewnętrznej kwalifikacji, podczas której weryfikowane jest, czy badanie może zostać wykonane w ramach NFZ, tzn. czy są spełnione wskazania refundowane przez NFZ. Następnie ustala się termin badania, uwzględniając wymagany odstęp czasowy od chemioterapii , radioterapii lub innych badań lub zabiegów inwazyjnych.

Jaki jest czas oczekiwania na badanie refundowane?
Terminy zależne są od regionu i placówki diagnostycznej. W tej chwili w naszej pracowni NZOZ Medyczne Centra Diagnostyczne VOXEL w Łodzi, mieszczącej się przy Szpitalu MSW, pacjent jest przyjmowany praktycznie w ciągu tygodnia. Od ponad 3 lat wykonujemy badania PET na nowoczesnym skanerze i trafiają tu osoby nie tylko z całego województwa łódzkiego, ale również z innych województw, gdzie kolejki są bardzo długie. Są to zarówno pacjenci zaawansowani wiekiem, ale także młodzi ludzie, bo nowotwory to choroba społeczna XXI wieku. Oczywiście w ramach podpisanego kontraktu z NFZ pacjenci przyjmowani są bezpłatnie. Jeśli kolejka oczekujących na badanie zwiększa się, my ze swojej strony zwiększamy ilość badań wykonywanych w ciągu dnia. Każdy pacjent jest traktowany przez nas indywidualnie, poznajemy historię jego choroby, porównujemy wykonywane wcześniej badania, w przypadkach wątpliwości rozmawiamy z pacjentem i z jego lekarzem kierującym. Na prośbę pacjenta omawiamy i wyjaśniamy wynik badania. Oczywiście pacjent może takie badanie wykonać też prywatnie, może je wykonać każdy, kto obawia się o swoje zdrowie. W takich przypadkach szczegółowo wyjaśniamy podstawy badania i oceniamy celowość jego wykonania.

Pracownia PET-TK jest zlokalizowana w Łodzi na ul. Północnej 42 i jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00. Wizytę można umówić telefonicznie pod numerem 42 273 31 40. Więcej informacji na temat wskazań do badań refundowanych przez NFZ można znaleźć w Zarządzeniu Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011

Jesteś na profilu Magdalena - stronie mieszkańca miasta Kluczbork. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj