Posterunek Policji w Byczynie

Byczyna, ul. Moniuszki 4

Posterunek jest najmniejszą jednostką organizacyjną policji. Posterunek Policji w Byczynie podlega pod Komendę Powiatową Policji w Kluczborku.

Do zadań tutejszego posterunku należą m.in.:

  • zadania z zakresu służby prewencyjnej

  • zadania z zakresu służby kryminalnej

Jeżeli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, wybierz numer alarmowy 997 lub 112.