Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku

Kluczbork, ul. Jagiellońska 8

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku znajduje się na terenie województwa opolskiego. Na co dzień jej działalność opiera się na edukacji społeczeństwa, przeprowadzaniu czynności kontrolnych i badań laboratoryjnych. Jej celem jest zadbanie o najwyższą jakość tych prac.

Jest to jedna z dwunastu stacji w województwie opolskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu.

Na co dzień pracownicy stacji pełnią nadzór nad warunkami:

  • higieny środowiska

  • higieny wypoczynku i rekreacji

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Na stronie internetowej Stacji znajdziesz więcej informacji. Możesz także śledzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.