Sąd Rejonowy w Kluczborku

Kluczbork, ul. Katowicka 2

Sąd Rejonowy w Kluczborku. Znajduje się w okręgu opolskim. Jego jednostką nadrzędną jest Sąd Okręgowy w Opolu.

Sąd Rejonowy w Kluczborku rozpoznaje sprawy:

z zakresu prawa cywilnego

wykroczeniowe

dotyczące rodzin i małoletnich dzieci

o leczenie psychiatryczne

z zakresu prawa pracy

wnioski o założenie księgi wieczystej